Reserveren

Wie zijn wij?

Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, HRchitect bv, met zetel in België te 9280 Lebbeke, P.F. De Naeyerstraat 13 (hierna “wij”). Vergaderhuis Wallekant, gevestigd te 9280 Lebbeke, P.F. De Naeyerstraat 15, is een handelsnaam en een vestiging onder het beheer van HRchitect bv.

Wij zijn verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Het gebruik van de website door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Vergaderhuis Wallekant, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Vergaderhuis Wallekant optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij U identificeren of contact met U opnemen, of kunnen wij zaken met U doen. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functietitel

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

Vergaderhuis Wallekant heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar.

Op onze website worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op Uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van Uw bezoek op de pagina, …). Ze helpen om de website beter af te stemmen op Uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze cookie verklaring.

 

Hoe verkrijgen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere door:

 • Het invullen van een contactformulier
 • Het invullen van een reservatieaanvraag
 • Een persoonlijke telefonische contactname
 • Commerciële acties met inschrijvingsformulier
 • Persoonlijke contacten

Wij kunnen Uw persoonsgegevens rechtsreeks van U verkrijgen of via derde partijen. Als we dat doen, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.

Vergaderhuis Wallekant verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in deze Privacybeleid.

Waarvoor hebben we Uw persoonsgegevens nodig?

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van personeelsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

 • Op de hoogte houden van acties van Vergaderhuis Wallekant
 • Uitnodiging voor opendeurdagen, vernissages, degustaties en evenementen
 • Sturen van nieuwsbrieven, blogs of inspiratie
 • Bevragen van klanten over hun tevredenheid
 • Verzamelen van suggesties ter verbetering van onze dienstverlening
 • Informeren over voorwaarden en speciale condities
 • Marktanalyse van onze vraag en aanbod

Indien U niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan U ons hieromtrent steeds verzoeken. Onze contactgegevens kan U vinden onder ‘Wie zijn wij?’.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van deze Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Vergaderhuis Wallekant. Elke overeenkomst die Vergaderhuis Wallekant en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten die worden aangeboden op de website is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

 

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor Uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Bovendien zullen wij, indien we een beroep doen op bepaalde onderaannemers zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze websites, studiebureaus, marketing bureaus, deze onderaannemers niet als derden beschouwen. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om Uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

 

Hoelang bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw Gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze Verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 

Over welke rechten beschikt U?

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen door contact op te nemen op volgende wijze:

 • per e-mail: info@vergaderhuis-wallekant.be ;
 • schriftelijk naar volgend postadres: P.F. De Naeyerstraat 13, 9280 Lebbeke,

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel: 02 274 48 00

Fax: 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Indien U Uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij U om ons een bewijs van Uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van Uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen U dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan Uw aanvraag.

Cookie policy

Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Vergaderhuis Wallekant uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Vergaderhuis Wallekant deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Vergaderhuis Wallekant intrekken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Vergaderhuis Wallekant op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Vergaderhuis Wallekant informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Vergaderhuis Wallekant-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@vergaderhuis-wallekant.be. 

Google en Google Analytics

De website van Vergaderhuis Wallekant gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Vergaderhuis Wallekant zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Facebook

De website van Wallekant maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de Wallekant website worden bijgehouden door de pixel. Wallekant verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Wallekant contacteren.

Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Hoe om te gaan met aanpassingen aan dit Privacybeleid?

Dit Privacybeleid kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

 

Laatst gewijzigd op: 01-12-2020

Privacy voorkeuren
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.